De aanleg van Zonneparken; nut en noodzaak – hoe zit dat nu juridisch

Het zal steeds vaker voorkomen gezien de klimaatdoelstellingen van onze regering; de aanleg van zonneparken. Juridische procedures hierover lijken dan ook onvermijdelijk. Mr. Sander Hartog van Van Diepen Van der Kroef Advocaten houdt u op de hoogte van de ontwikkelingen op dit gebied.

Een zonnepark van maar liefst 10 voetbalvelden

Recent (15 januari 2020) is er door de hoogste bestuurlijke rechter in ons land; de Raad van State, een uitspraak gedaan over een door de gemeente Wageningen gewenst zonnepark met een oppervlakte van 6,4 ha. De gemeente wil hiermee bijdragen aan het doel om duurzame energie op te wekken.

6,4 hectare zijn bijna 10 voetbalvelden. De aanleg van een dergelijk zonnepark kan dus van grote invloed zijn. Goed dus om daar zorgvuldig bij stil te staan.

In deze zaak werd door de gemeente gesteld dat de aanleg van nut en noodzaak is om CO2-emissie te beperken en dat zonne-energie een effectieve wijze is om duurzame energie te produceren. De Vereniging tot behoud van natuur en landschap in en om Wageningen stelde zich op het standpunt dat de aanleg van het zonnepark zou leiden tot een lagere CO2-reductie dan de gemeente veronderstelt. De gehanteerde emissiefactor voor CO2 uit 2015 zou volgens de Vereniging achterhaald zijn. Nu de beoogde mate van uitstootreductie niet kan worden gehaald, acht de Vereniging het plan onvoldoende gemotiveerd. De productie van grijze stroom [1] zou namelijk minder CO2 -intensief zijn geworden.

De gemeente verweert zich door te stellen dat het bestemmingsplan dat het zonnepark mogelijk maakt, evident meer bijdraagt aan het halen van de klimaatdoelen dan het niet vaststellen daarvan.

Oordeel van de rechter

De afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State oordeelt dat de aan het plan ten grondslag liggende motivering voldoende draagkrachtig is. In de stellingen van de Vereniging over de beperkte reductie van de uitstoot van CO2 ziet de Raad van State geen grond voor het oordeel dat de gemeente aanvullend onderzoek had moeten verrichten naar het nut en de noodzaak van zonne-energie.
Daarbij vindt de Raad van State het van belang dat de vereniging niet voldoende heeft aangevoerd om te twijfelen aan de juistheid van de stellingen van de gemeente dat de opwekking van grijze energie gepaard gaat met een zekere CO2-emissie en dat zonne-energie een effectieve wijze is om duurzame energie te produceren.

Zonneparken niet tegen te houden?

Nut en noodzaak van groene energie lijkt het uitgangspunt te zijn bij de aanleg van zonneparken. Bij het bezwaar maken tegen de komst van een zonnepark dient een goede motivatie te worden gegeven, welke onderbouwd kan worden met concrete cijfers en rapporten. Bij voorkeur toegepast op het concrete zonnepark. Met alleen algemene stellingen zal het niet lukken. Vanzelfsprekend zijn er nog andersoortige argumenten die aangevoerd kunnen worden. Zoals de gevolgen voor het landschap, alternatieve locaties en overige gevolgen voor de omgeving.

Vragen?

Heeft u vragen over vergunningen of andere bouw gerelateerde mogelijke geschillen? Neem contact op met Sander Hartog. Hij is advocaat-partner bij Van Diepen Van der Kroef Advocaten Alkmaar en gespecialiseerd in vastgoedrecht. Ook is hij bouwmediator omdat een procedure lang niet altijd de meest ideale oplossing is voor een geschil.

[1] Grijze energie is energie die gemaakt is uit energiebronnen die op kunnen raken, bijvoorbeeld gas, steenkool of kernenergie.