Mediation handels- en arbeidsgeschillen

Advocaat mediation & bemiddeling

Vroeg of laat krijgt iedereen te maken met conflicten. Conflicten tussen zakenrelaties, werkgevers en werknemers, echtgenoten, of in iedere andere verhouding. Waar ernstige verschillen van inzicht aan de orde zijn. Vaak leiden dergelijke conflicten tot rechtszaken. Wanneer de rechter uitspraak doet, is er altijd een verliezende partij.
Het kan ook anders. Mediation heeft als doel een betere situatie te creëren voor beide partijen, zonder tussenkomst van een rechter. Bij mediation gaat u, onder leiding van onafhankelijke en erkende mediators van Van Diepen Van der Kroef, met de tegenpartij om tafel. U gaat samen aan de slag om te situatie helder te krijgen en om te buigen.

Expertise mediation

Waar dat een vereiste is, zijn onze mediators gecertificeerd (NMI, MfN). Zij bieden u oplossingsgerichte begeleiding op hoog niveau, zonder de juridische aspecten uit het oog te verliezen.

Wij hebben kennis en ervaring onder meer inzake:

  • Mediation vastgoed, zoals op het gebied van aanneming van werk, projectontwikkeling, huur- en burenrecht
  • Mediation arbeidsrecht, zoals bij dreigend ontslag of op het gebied van medezeggenschap
  • Mediation of bemiddeling binnen samenwerkingsverbanden, zoals bij geschillen tussen maten, aandeelhouders of andere organen binnen de onderneming

Heeft u juridisch advies nodig? Wij helpen u graag. Neem contact op met een van onze advocaten gespecialiseerd in mediation.

Mediation handels- en arbeidsgeschillen advocaten

Sander
Hartog
MRICS
Vastgoed en bouw, Mediation handels- en arbeidsgeschillen, Bestuursrecht en milieurecht
Alkmaar
Roelie
Conijn
Mediation handels- en arbeidsgeschillen, Privacyrecht, Arbeidsrecht
Alkmaar

Veelgestelde vragen

Mediation is een efficiënt middel indien er sprake is van tegenstelde belangen met oplopende emoties en het niet meer lukt om er samen uit te komen. Het kan gaan om een ‘goed gesprek’ om de lucht te klaren of een juridische kwestie waar ook advocaten bij betrokken zijn. Het mediationtraject is er op gericht om in een gestructureerd proces deelnemers tot elkaar te brengen. Dit kan leiden tot afspraken over verdere samenwerking waarbij communicatieve en samenwerkingsafspraken worden gemaakt of afspraken over de wijze waarop de arbeidsrelatie beëindigd wordt. Mediation is vrijwillig. Dit betekent dat deelnemers onder begeleiding van de mediator tot een uitkomst komen waar draagvlak voor is.

Met behulp van een mediator kijken u en de andere partij of er een oplossing te vinden is voor het conflict waarbij iedereen akkoord is. hiermee kan een rechtszaak worden voorkomen.

De mediation begint vaak met een individuele vertrouwelijke voorgesprek, in deze gesprekken komen de standpunten van beide partijen afzonderlijk aan bod. De informatie verkregen in deze gesprekken wordt door de mediator niet gedeeld met de andere partij, maar zorgen dat ik een volledig beeld heb van de situatie en de geschilpunten. Dit kan ook telefonisch.

Het gezamenlijke gesprek vindt plaats op een neutrale gesprekslocatie. Bij aanvang van de mediation wordt een mediationovereenkomst ondertekend waarin de neutraliteit van de mediator is opgenomen en de vrijwilligheid en geheimhouding van de mediation wordt vastgelegd.

In het gezamenlijke mediationgesprek zorgt de mediator ervoor dat er ruimte is voor het verwoorden van belangen en standpunten en ondersteunt de mediator dat er respectvol en luisterend met elkaar wordt gesproken. In samenspraak met partijen kan de mediator de uitkomst vastleggen, dat kan uiteraard ook door eventueel betrokken advocaten. Wanneer er geen formele uitkomst is stuurt de mediator een neutraal beëindigingsbericht aan partijen.

De besteding aan een arbeidsrecht mediation is gemiddeld 8 tot 12 uur. 1 tot 3 gezamenlijke mediation bijeenkomsten zijn meestal voldoende om partijen tot overeenstemming te brengen.

De beleving of er een conflict is kan verschillend zijn. Als de één echter een conflict ervaart, is er per definitie een (arbeids)conflict.

Neem contact op

Heeft u een vraag of wilt u meer informatie, onze specialisten reageren snel en zijn altijd bereikbaar. 

Alkmaar

Vestigingen