Een ‘gevaarlijk’ paard gekocht, 3 tips

Na aankoop van uw paard blijkt dat uw paard zich volledig anders gedraagt dan op het moment van ‘proef’ rijden. Een eerste gedachte kan zijn dat het paard zal moeten wennen aan de nieuwe omgeving, maar als het gedrag niet verbetert vraagt u zich af of u wel een juiste keuze heeft gemaakt om dit paard te kopen. Zal het paard wellicht iets mankeren? Is de verkoper wel eerlijk tegenover u geweest? In dit soort gevallen is het handig om uw juridische positie te waarborgen, daarom 3 tips.

1. Tijdig klagen

Als het paard niet aan de overeenkomst voldoet, is het verstandig om de kwestie zo spoedig mogelijk te bespreken met de verkoper. Juridisch gezien geldt er namelijk een termijn waarbinnen u het ‘gebrek’ van het paard aan de verkoper kenbaar dient te maken. De term ‘gebrek’ is ruim. Denk bijvoorbeeld aan: een peesblessure, artrose, kissing spines, maar ook een karaktergebrek.

In het gesprek met de verkoper is het van belang om aan te geven waarom het paard niet aan uw verwachtingen voldoet en welke oplossing(en) u graag wenst. Om latere discussies te voorkomen is het verstandig om het (telefoon)gesprek schriftelijk te bevestigen. Mocht er geen koopovereenkomst zijn gesloten, dan is het raadzaam om in dit gesprek ook te bevestigen wanneer u het paard heeft gekocht, voor welk doel u het paard heeft gekocht en welke koopsom u heeft betaald voor het paard.

2. Verzamelen van bewijs

Als de verkoper gemotiveerd stelt dat er geen sprake is van een ‘gebrek’, dan rust in beginsel bij u als koper de bewijslast dat er sprake is van een gebrek. Dit kan anders zijn wanneer er sprake is van consumentenkoop (u koopt het paard als consument van een professional) en het gebrek zich binnen zes maanden na de koop voordoet.

Als er sprake is van een gebrek door ‘afwijkend gedrag’, dan hoeft dit niet meteen te wijzen op een karaktergebrek. Het verweer zal veelal luiden dat het gedrag wordt veroorzaakt door de verandering van de omgeving, behandeling, training of voeding van het paard. Om aan te tonen dat voornoemde omstandigheden niet de oorzaak zijn van het gebrek, is het aan te bevelen om onderzoek te laten verrichten naar de mogelijke oorzaken van het gedrag. Bijvoorbeeld door het paard te laten rijden door een professionele ruiter, het paard te filmen waarop het afwijkend gedrag zichtbaar is en/of het paard te laten onderzoeken door een dierenarts. De verklaringen van deze partijen kunnen u helpen om aan de verkoper duidelijk te maken dat er sprake is van een gebrek en het paard niet aan de overeenkomst voldoet.

3. Inschakelen advocaat

Als de verkoper bij het standpunt blijft dat er geen sprake is van een gebrek, dan is het verstandig om een advocaat met de specialisatie hippisch recht in te schakelen. Zolang de kwestie tussen u en de verkoper niet is opgelost blijft u namelijk verantwoordelijk voor een deugdelijke verzorging van het paard. De kosten zullen voor u dan ook verder oplopen, terwijl u het paard niet kunt gebruiken waarvoor u het paard heeft aangekocht. Er zal dan ook snel gehandeld moeten worden.

Conclusie

Mocht u onverhoopt geconfronteerd worden met een paard dat niet aan de overeenkomst voldoet, wacht dan niet af. Het is belangrijk om tijdig te klagen, bewijs te verzamelen en zo spoedig mogelijk met de verkoper in overleg te treden.

Heeft u vragen over dit onderwerp? Neem dan (vrijblijvend) contact op met Dominique Nolet, advocaat hippisch recht bij Van Diepen Van der Kroef Advocaten te Alkmaar, via telefoonnummer 072-512 13 00.