Agrarisch en hippisch recht

Onze specialisten zijn zelf actief in de paardensport en/of opgegroeid in een agrarisch bedrijf. Hierdoor weten onze specialisten precies waar uw situatie om vraagt. Zij begrijpen dan ook het belang van het welzijn van de dieren, kennen de procedures, hebben ruime ervaring en een groot netwerk.

De Agrarische en Hippische wereld krijgt steeds meer te maken met beperkingen door regelgeving. Daarom wordt juridische begeleiding en advisering steeds belangrijker. Onze specialisten zijn daarin praktisch ingesteld en denken met u mee. Zo kunt u zich concentreren op uw onderneming.

Expertise hippisch recht

Wij hebben onder meer kennis en ervaring op het gebied van:

 • Het adviseren bij de aan/verkoop van paarden;
 • Het adviseren bij de aansprakelijkheid van een dierenarts;
 • Het adviseren bij geschillen met een pensionklant;
 • Het adviseren bij een overname van een manage en pensionstal;
 • Het adviseren en procederen in milieurechtelijke kwesties, zoals bij geur- en geluidhinder;
 • Het adviseren en procederen in omgevingsrechtelijke kwesties, zoals bij het verkrijgen van vergunningen voor het bouwen van een manage, pensionstal of rijbak;
 • Het adviseren en procederen wanneer door de overheid bestuursrechtelijke sancties aan uw bedrijf worden opgelegd, zoals een last onder dwangsom.

Expertise agrarisch recht

Het agrarisch recht is een complex en veelomvattend rechtsgebied. Als agrariër of dienstverlener in de agrarische sector komt u in de dagelijkse praktijk de meest uiteenlopende vraagstukken tegen. Denk bijvoorbeeld aan vraagstukken over erfpacht, erfdienstbaarheden, landinrichting, dierziekten, gezondheids- en welzijnsregelgeving voor dieren, meststoffenwetgeving en productierechten. Maar vergeet ook niet vraagstukken over omgevingsrechtelijke aangelegenheden, zoals ruimtelijke ordening, milieurecht en natuurbeschermingsrecht. Ook kan gedacht worden aan vraagstukken over aansprakelijkheid, bedrijfsopvolging en handels- en productiegeschillen. Onze agrarisch recht advocaten hebben de kennis in huis om voor iedere situatie een gedegen oplossing te vinden.

Wij hebben onder meer ruime kennis en ervaring op het gebied van:

 • Het opstellen van en het adviseren over maatschapsovereenkomsten of andere samenwerkingsovereenkomsten voor agrarische bedrijven;
 • Het opstellen van koopovereenkomsten voor de verkoop van poot- en teeltgoed;
 • Het opstellen van overeenkomsten en algemene voorwaarden waarmee aansprakelijkheidsrisico’s voor agrarische bedrijven kunnen worden beperkt;
 • Geschillen over de teelt en levering van poot- en plantgoed (onder andere bij het Scheidsgerecht voor de Bloembollenhandel);
 • Het opstellen van pachtovereenkomsten en het adviseren en procederen over de beëindiging van pachtovereenkomsten;
 • Vraagstukken over aansprakelijkheid voor schade die door beregening of andere agrarische werkzaamheden is ontstaan;
 • Het vestigen van erfdienstbaarheden en geschillen over (de uitleg) van erfdienstbaarheden;
 • Omgevingsrechtelijke aangelegenheden, zoals ruimtelijke ordening, milieurecht en natuurbeschermingsrecht.
 • Het adviseren en procederen wanneer door de overheid bestuursrechtelijke sancties aan uw bedrijf worden opgelegd, zoals een last onder dwangsom.

Heeft u juridisch advies nodig? Wij helpen u graag. Neem contact op met een van onze advocaten gespecialiseerd in agrarisch recht en hippisch recht.

Agrarisch en hippisch recht advocaten

Dominique
Nolet
Agrarisch en hippisch recht, Sport en recht, Bestuursrecht en milieurecht, Vastgoed en bouw
Alkmaar
Lucinda
Hoogewerf
Bestuursrecht en milieurecht, Vastgoed en bouw, Agrarisch en hippisch recht
Hoorn

Neem contact op

Heeft u een vraag of wilt u meer informatie, onze specialisten reageren snel en zijn altijd bereikbaar. 

Contactpersoon
Dominique Nolet

Vestigingen