Seminar Arbeidsrecht 19 januari 2023

De Wet flexibel werken geeft werknemers het recht om hun werkgever te verzoeken om aanpassing van de arbeidsduur, de arbeidsplaats en de werktijd. Uit de rechtspraak blijkt dat werknemers aan deze wet vooralsnog geen absoluut recht op thuiswerken kunnen ontlenen. Het wetsvoorstel Wet werken waar je wilt voorziet in een wijziging van de Wet flexibel werken waardoor werknemers meer zeggenschap krijgen over de plek waar zij willen werken. In dit seminar bespreekt mr. Marjolein Gobes welke gevolgen dit voor u als werkgever heeft en wordt aan de hand van de jurisprudentie bekeken welke mogelijkheden u heeft om verzoeken van werknemers op grond van de Wet flexibel werken af te wijzen.

In 2019 is er een Europese klokkenluidersrichtlijn gekomen om werknemers die een misstand op het werk willen melden beter te beschermen. Om aan die richtlijn te voldoen is een wetsvoorstel tot wijziging van de Wet Huis voor klokkenluiders ingediend. In dit seminar bespreekt mr. Roelie Conijn welke verplichtingen deze wet voor u als werkgever meebrengt en hoe u uw organisatie hierop kunt inrichten.

    Mr. Marjolein Gobes is gespecialiseerd in het arbeidsrecht.
Zij adviseert en procedeert over reorganisaties, arbeidsvoorwaarden, privacy op de werkvloer, individueel en collectief ontslagrecht, concurrentiebedingen, arbeidsongeschiktheid en re-integratie. Verder adviseert zij ondernemingsraden bij kwesties en vraagstukken gerelateerd aan de Wet op de Ondernemingsraden en medezeggenschap. Zij zet zich in voor zowel werkgevers als werknemers in diverse branches.

Roelie     Mr. Roelie Conijn is gespecialiseerd in het arbeidsrecht en het ondernemingsrecht.
Zij adviseert diverse internationale en nationale ondernemingen over diverse arbeidsrechtelijke onderwerpen, zoals arbeidsvoorwaarden, reorganisaties, privacy, concurrentiebedingen, arbeidsongeschiktheid, re-integratie, medezeggenschap en ontslag. Ook treedt zij geregeld op voor zowel ondernemingsraden als werkgevers in medezeggenschapsrechtelijke zaken en adviseert en assisteert zij ook statutair directeuren en andere bestuurders

Wij stellen uw aanwezigheid zeer op prijs en nodigen u hierbij van harte uit.

Programma

08.45 – 09.00 uur:  Inloop/ontvangst met koffie en thee
09.00 – 10.00 uur:  Deel I seminar: Wet flexibel werken en Wet werken waar je wilt
10.00 – 10.15 uur:  Korte pauze
10.15 – 11.00 uur:  Deel II seminar: Wet Huis voor klokkenluiders

Locatie

AFAS-stadion
Stadionweg 1
1812 AZ Alkmaar

Aanmelden

Deelname aan het seminar is kosteloos. U kunt zich aanmelden via deze link.

Indien u een introducé wilt meenemen dan is dat mogelijk. Graag ontvangen wij voor 16 januari a.s. uw aanmelding.

Nadere inlichtingen

Voor meer inlichtingen kunt u contact met ons opnemen op telefoonnummer 0229-287 000 of per e-mail.