Eva ter Denge

Eva ter Denge

Eva ter Denge is als bestuursrechtelijk advocaat werkzaam vanuit de vestiging Amsterdam. Zij adviseert en procedeert in het bestuursrecht onder andere ten aanzien van ruimtelijke ontwikkeling (omgevingsvergunningen, bestemmingsplannen en projectontwikkeling), evenementen, handhaving en natuurbeschermingsrecht. Op deze terreinen treedt zij op voor verschillende partijen waaronder projectontwikkelaars, ondernemers, belangenverenigingen en burgers.

Functie:
  • Advocaat
Advocaat sinds:
2020
Vestigingen:
Opleidingen:
  • Bachelor Rechtsgeleerdheid aan de Vrije Universiteit Amsterdam
  • Master Nederlands Privaatrecht aan de Vrije Universiteit Amsterdam
Voorbeelden van werkzaamheden:
  • Voeren van bezwaarprocedures bij de gemeente, beroep bij de rechtbank en hoger beroep bij de Raad van State in het kader van ruimtelijke ontwikkeling (diverse vergunningen en bestemmingsplanprocedures)
  • Adviseren en procederen inzake handhavingskwesties
  • Adviseren van ondernemers omtrent omgevingsvergunningen (bouwen, planologische afwijkingen en milieuaspecten)
  • Adviseren van ondernemers omtrent het (organiseren van) evenementen (vergunningen, handhaving en geluid)
Lidmaatschappen en nevenactiviteiten:
  • Jonge Balie Amsterdam
Talen:
Nederlands en Engels
Direct contact Sluiten

Meer informatie? Neem contact op met Eva ter Denge