Femke Jansen

Femke Jansen

Femke Jansen is partner op de vestiging Utrecht binnen de sectie Ondernemingsrecht en M&A / Fusies en overnames. Zij adviseert en procedeert over een breed scala aan ondernemingsrechtelijke kwesties, met een focus op overnames en investeringen, samenwerkingsovereenkomsten (waaronder joint ventures, aandeelhoudersovereenkomsten en managementovereenkomsten) en commerciële (handels)contracten (opstellen, beoordelen en procederen als er geschillen zijn). Enkele voorbeelden van deals die Femke begeleid heeft zijn te vinden op de website van M&A Community.

Femke is in 2012 haar carrière begonnen bij Van Diepen Van der Kroef. Van 2016-2021 heeft zij in het Caribische Sint Maarten gewoond en was zij daar werkzaam als advocaat in een brede, internationale civiele proces- en adviespraktijk, waarin zij met name ondernemingen en ondernemers bijstond. Zij mocht daar de grootste bedrijven – waaronder het vliegveld, het nutsbedrijf en verschillende grote, internationale resorts en jachthavens – tot haar cliënten rekenen.

Femke woont met haar partner en twee dochters onder de rook van Utrecht, in Maarssen. Ze is lid van Rotary Club Utrecht-Fletiomare.

Functie:
 • Advocaat
 • Partner
Advocaat sinds:
2013
Vestigingen:
Opleidingen:
 • Bachelor Rechtsgeleerdheid aan de Universiteit Utrecht (cum laude), inclusief een uitwisselingsjaar in Cambridge (Engeland)
 • Master Privaatrecht aan de Universiteit Utrecht (cum laude)
 • Master Rechten (LL.M.) aan the University of Cambridge in Engeland (first class)
Voorbeelden van werkzaamheden:
 • Begeleiden van overnames in diverse sectoren (aan zowel verkopers- als koperszijde), investeringen en participaties, waaronder venture capital en private equity.
 • Opstellen en beoordelen van samenwerkingsovereenkomsten (waaronder joint venture- en aandeelhoudersovereenkomsten) en (andere) commerciële contracten
 • Adviseren en procederen over geschillen over de bovenstaande onderwerpen en geschillen binnen de onderneming (waaronder aandeelhoudersgeschillen en geschillen tussen aandeelhouder en bestuurder)
Lidmaatschappen en nevenactiviteiten:
 • Redactielid Nederlandse Jurisprudentie Feitenrechtspraak (NJF), Kluwer
 • Auteur Groene Serie Verbintenissenrecht, Kluwer
 • Rotary Club Utrecht - Fletiomare
Talen:
Nederlands en Engels
Direct contact Sluiten

Meer informatie? Neem contact op met Femke Jansen