Femke Jansen - Van Diepen Van der Kroef Advocaten
Femke Jansen

Femke Jansen

Femke Jansen is werkzaam op de vestiging Utrecht binnen de sectie Ondernemingsrecht. Zij adviseert en procedeert over een breed scala aan ondernemingsrechtelijke kwesties, met een focus op commerciële contracten (opstellen, beoordelen en procederen als er geschillen zijn), samenwerkingsovereenkomsten en -verbanden en overnames.

Femke is in 2012 haar carrière begonnen bij Van Diepen Van der Kroef. Van 2016-2021 heeft zij in het Caribische Sint Maarten gewoond en was zij daar werkzaam als advocaat in een brede, internationale civiele proces- en adviespraktijk, waarin zij met name ondernemingen en ondernemers bijstond. Zij mocht daar de grootste bedrijven – waaronder het vliegveld, het nutsbedrijf en verschillende grote, internationale resorts en jachthavens – tot haar cliënten rekenen.

Femke is een snelle denker, pragmatisch en adviseert in duidelijke taal, in zowel het Nederlands als het Engels. Bovenal is Femke gedreven in haar werk en resultaatgericht.

Femke woont met haar partner en twee jonge dochters in Utrecht. In haar vrije tijd brengt ze graag tijd met hen en met andere familie door. Daarnaast is ze lid van de Rotary en speelt ze basketbal.

Functie:
  • Advocaat
Advocaat sinds:
2013
Vestigingen:
Opleidingen:
  • Bachelor Rechtsgeleerdheid aan de Universiteit Utrecht (cum laude), inclusief een uitwisselingsjaar in Cambridge (Engeland)
  • Master Privaatrecht aan de Universiteit Utrecht (cum laude)
  • Master Rechten (LL.M.) aan the University of Cambridge in Engeland (first class)
Voorbeelden van werkzaamheden:
  • Opstellen en beoordelen van commerciële contracten en samenwerkingsovereenkomsten
  • Begeleiden van grote (en kleinere), internationale en nationale overnames, aan zowel verkopers- als koperszijde
  • Adviseren en procederen over handelsgeschillen en andere contractuele geschillen, bestuurdersaansprakelijkheid en geschillen binnen de onderneming
Lidmaatschappen en nevenactiviteiten:
  • Redactielid Nederlandse Jurisprudentie Feitenrechtspraak (NJF), Kluwer
  • Auteur Groene Serie Verbintenissenrecht, Kluwer
  • Bestuurslid Stichting Beroepsopleiding Advocatuur Sint Maarten: 2017-2021
Rechtsgebieden:
Talen:
Nederlands en Engels
Direct contact Sluiten

Meer informatie? Neem contact op met Femke Jansen