fallback-bg-light

Vastgoedeigenaren opgelet: energielabel C per 1 januari 2023 verplicht bij kantoorgebouwen

29 maart 2021
/  Dominique Nolet

Vastgoedeigenaren opgelet: energielabel C per 1 januari 2023 verplicht bij kantoorgebouwen

Wanneer eigenaren van kantoorgebouwen per 1 januari 2023 niet beschikken over een energielabel C, zullen zij de deuren van deze kantoorgebouwen moeten sluiten. Dit heeft verstrekkende gevolgen, ook in relatie tot eventuele huurders.

Hoewel 1 januari 2023 nog ver klinkt, gaat het verduurzamen van een kantoorgebouw niet over één nacht ijs. Het is dan ook verstandig om bewust te zijn van de gevolgen en tijdig informatie in te winnen over verduurzaming, zodat het kantoorgebouw per januari 2023 beschikt over energielabel C. Bij het verduurzamen speelt ook het huurrecht een rol, want welke verplichtingen heeft u als verhuurder richting de huurder en is de huurder verplicht om medewerking te verlenen aan de eventuele wijzigingen?

Naar aanleiding van het voorgaande heeft Dominique Nolet, advocaat vastgoed en huurrecht bij Van Diepen Van der Kroef Advocaten, een stappenplan voor u opgesteld.

Stap 1: definitie kantoorgebouwen

Geen regel zonder uitzondering. De verplichting om te voldoen aan energielabel C geldt niet als:

  • het kantoorgebouw een gebruiksoppervlakte heeft van minder dan 100m2;
  • het kantoorgebouw onderdeel uitmaakt van een groter gebouw waar meerdere gebruiksfuncties in zitten en de oppervlakte van het kantoorgebouw minder dan 50% is van de totale oppervlakte van het gehele gebouw;
  • het gaat om een rijksmonument als bedoeld in artikel 1.1. van de Erfgoedwet of in de provinciale of gemeentelijke monumentenverordening;
  • gebouwen een tijdelijk gebruik hebben, bijvoorbeeld gebouwen die op de nominatie staan om gesloopt te worden, of gebouwen die een tijdelijke gebruiksvergunning van 2 jaar hebben;
  • het gaat om een kantoorgebouw dat wordt onteigend of aangekocht in het kader van de onteigeningswet;
  • het kantoorgebouw geen energie gebruikt om het binnenklimaat te regelen;
  • de maatregelen die nodig zijn om energielabel C te realiseren, een terugverdientijd hebben van meer dan 10 jaar. Uw energieadviseur kan dit voor u bepalen.

Valt u onder één van voornoemde uitzonderingen, dan hoeft u per 1 januari 2023 niet te beschikken over energielabel C. Valt u niet onder voornoemde uitzonderingen, dan zal uw kantoorgebouw per 1 januari 2023 minimaal moeten beschikken over energielabel C. Ga dan verder naar stap 2.

Stap 2: check uw energielabel

Via de website EP-Online kunt u nagaan over welk energielabel uw kantoorgebouw beschikt. Met een geldig energielabel A, B, of C voldoet uw kantoorgebouw aan de vereiste wetgeving per 1 januari 2023 en hoeft u geen actie te ondernemen.

Heeft uw kantoorgebouw geen energielabel, win dan advies in bij een energieadviseur die kan inschatten hoe energiezuinig het kantoorgebouw op dit moment is. Verwacht uw energieadviseur dat het kantoorgebouw voldoet aan energielabel A,B of C, dan kan de adviseur een berekening maken en deze registreren. Wanneer uw energieadviseur meent dat uw kantoorgebouw niet voldoet aan het minimale vereiste van energielabel C, bespreek dan de mogelijkheden op welke wijze dit wel zal kunnen worden gerealiseerd.

Stap 3: energielabel D of hoger? Verduurzaming noodzakelijk

Heeft het kantoorgebouw energielabel D of hoger? Dan is het noodzakelijk om vóór 1 januari 2023 te verduurzamen. Welke maatregelen noodzakelijk zijn is afhankelijk van het kantoorgebouw. Laat u daarover adviseren door een energieadviseur. Uw adviseur kan u dan ook adviseren over eventuele geplande aanpassingen in de toekomst. De verwachting is namelijk dat in 2030 energielabel A zal zijn vereist. Vervolgens zal uw energieadviseur het nieuwe label vaststellen en laten registreren.

Stap 4: de rol van de huurder  

Als verhuurder bent u verantwoordelijk voor een tijdige levering van energielabel C en zal de huurder afhankelijk van het huurcontract medewerking moeten verlenen. In de meeste gevallen zal dit geen problemen opleveren, omdat de huurder ook voordeel heeft bij een duurzaam kantoorgebouw. Er zullen echter gevallen zijn waarin de huurovereenkomst niet voorziet in een medewerkingsplicht van de huurder. Als de huurder dan niet mee wil werken, zal de verhuurder in een spagaat komen. Vroegtijdig advies is dan ook aan te raden, omdat de deadline van 1 januari 2023 voor energielabel C geen gelegenheid biedt voor een uitzondering.

Indien de huidige huurovereenkomst niet voorziet in een medewerkingsplicht van de huurder, dan is het van belang om hier in de toekomst extra alert op te zijn. Het is namelijk mogelijk om in een huurovereenkomst expliciet afspraken te maken over de uitvoering van eventueel noodzakelijke aanpassingen aan het gehuurde, die door de wet aan de verhuurder worden opgelegd. Het is dan ook raadzaam om voorafgaand aan het sluiten van de huurovereenkomst u hierover te laten informeren.

Heeft u vragen over dit onderwerp? Neem dan (vrijblijvend) contact op met Dominique Nolet. Dominique is advocaat vastgoed en huurrecht bij Van Diepen Van der Kroef Advocaten in Alkmaar.

Dominique
Nolet
Agrarisch en hippisch recht, Sport en recht, Bestuursrecht en milieurecht, Vastgoed en bouw
Alkmaar

Vestigingen