fallback-bg-light

Huurbescherming bij een dienstwoning?

29 september 2020
/  Dominique Nolet

Huurbescherming bij een dienstwoning?

Voor sommige bedrijfsfuncties is het noodzakelijk dat de werknemer in een dienstwoning verblijft om zijn werkzaamheden uit te voeren. Zoals bijvoorbeeld een boswachterswoning of een dienstwoning bij bewaakte overwegen, bruggen, maneges, pensionstallen of fabrieken.

Oneigenlijke of eigenlijke dienstwoning

Ten tijde van de arbeidsovereenkomst levert de bewoning van de dienstwoning meestal geen problemen op. De problemen doen zich vaak pas voor op het moment dat de arbeidsovereenkomst is beëindigd. Bij een (eigenlijke) dienstwoning betekent dit dat na het beëindigen van de arbeidsovereenkomst de werknemer de dienstwoning dient te verlaten.

Veelal zijn werknemers in de veronderstelling dat zij in de dienstwoning kunnen blijven wonen. De werknemer stelt zich dan op het standpunt dat er sprake is van een zogenoemde ‘oneigenlijke’ dienstwoning.

Wanneer er sprake is van een oneigenlijke dienstwoning betekent dit dat de werknemer huurbescherming geniet en het beëindigen van de arbeidsovereenkomst niet betekent dat de werknemer ook de dienstwoning dient te verlaten. Dit levert nogal eens problemen op, want hoe kunt u als werkgever dan (weer) beschikken over de dienstwoning?

Aandachtspunten

Voorafgaand aan het sluiten van een overeenkomst is goede advisering dan ook van belang. Om te beoordelen of er sprake is van een dienstwoning is onder meer van belang:

  • dat de woning aan de werknemer is toegewezen met het oog op de aard van zijn werkzaamheden. Daarmee wordt bedoeld dat de woning door de werknemer wordt bewoond, omdat dit nodig is om zijn werkzaamheden uit te kunnen voeren;
  • dat het bewonen van de woning een goede vervulling van de werkzaamheden van de werknemer dient te bevorderden;
  • de aard en ligging van de woning ten opzichte van de werkplaats;
  • de bedoeling van partijen (werkgever en werknemer) om daadwerkelijk een overeenkomst aan te gaan voor een dienstwoning.

Om achteraf discussies te voorkomen of er sprake is geweest van een (eigenlijke) dienstwoning is het raadzaam om voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst u hierover te laten informeren.

Heeft u vragen over dit onderwerp? Neem dan (vrijblijvend) contact op met Dominique Nolet, advocaat vastgoed en huurrecht bij Van Diepen Van der Kroef Advocaten te Alkmaar, via telefoonnummer 072-512 13 00.

Dominique
Nolet
Agrarisch en hippisch recht, Sport en recht, Bestuursrecht en milieurecht, Vastgoed en bouw
Alkmaar

Vestigingen