fallback-bg-light

Mag een werkgever om de Coronapas vragen?

29 oktober 2021
/  Martin de Jong

Mag een werkgever om de Coronapas vragen?

De Arbowet verplicht de werkgever om te zorgen voor gezonde en veilige werkomstandigheden. Schiet de werkgever te kort, dan kan hij aansprakelijk worden gesteld voor schade die de werknemer daardoor lijdt.

In die zin is het dus niet raar dat een werkgever aan zijn werknemers vraagt of ze gevaccineerd zijn of zelfs vraagt om de Coronapas te mogen checken. Dit gebeurt nu al bij meerdere ondernemingen.

Of iemand wel of niet gevaccineerd is, mag volgens de privacy wetgeving niet worden geregistreerd. De coronapas houdt daar rekening mee. Immers, door het scannen van de QR-code in de CoronaCheck-app, wordt op de scanner alleen het groene vinkje ‘veilig’ of het rode vinkje ‘onveilig’ zichtbaar. Uit de scan blijkt dus niet of de gescande persoon gevaccineerd, getest of hersteld is. De app bevat overigens twee codes: één voor in Nederland en één voor Europa. Wanneer de QR-code buiten Nederland wordt gescand, is wel zichtbaar of een persoon gevaccineerd, negatief getest of hersteld is.

De coronapas is sinds eind september 2021 verplicht voor toegang van bezoekers en klanten van de horeca en kunst- en cultuursector. Betrokken medewerkers in deze sectoren zijn zelf gek genoeg van deze verplichting uitgezonderd. Thans wordt door het kabinet onderzocht of deze uitzondering kan vervallen. Nogmaals: vragen om de Coronapas mag altijd.

Als een werknemer niet gevaccineerd is, mag een werkgever redelijke maatregen of aanwijzingen geven.

Voorbeelden daarvan zijn:

  • een ander werkrooster;
  • een gewijzigde werkplek;
  • het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen; of
  • thuiswerken, indien dat kan.

De werkgever kan zich beroepen op zijn instructierecht. Hij heeft de bevoegdheid om redelijke maatregelen op te leggen om verspreiding van het virus zo veel als mogelijk tegen te gaan. Door het opstellen van een coronaprotocol (al dan niet in overleg met de ondernemingsraad of PVT) weet iedere werknemer waar hij of zij aan toe is.

Vakbond FNV wil dat het strafbaar wordt dat een werkgever vraagt naar de coronasituatie van een werknemer. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft laten weten niet op te treden tegen bedrijven die van hun werknemers een vaccinatiebewijs eisen als ze op kantoor willen werken.

Kortom: De werkgever heeft genoeg mogelijkheden om een eigen Coronabeleid te voeren.

Heeft u vragen? Neemt u dan contact op met Martin de Jong, advocaat arbeidsrecht en privacyrecht in Utrecht. Of mail hem direct via [email protected].

Martin
de
Jong
Privacyrecht, Arbeidsrecht
Utrecht

Vestigingen