Privacyrecht

Advocaat Privacyrecht

Met ingang van 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Vanaf die datum geldt er in de hele Europese Unie dezelfde privacywetgeving. Voor organisaties betekent dit een toename van het aantal verplichtingen en verantwoordelijkheden. Daarnaast zien organisaties zich geconfronteerd met een versterking en uitbreiding van privacy rechten van betrokkenen.

De privacyrecht advocaten van Van Diepen Van der Kroef assisteren organisaties en ondernemingen bij de implementatie van de AVG. Daarnaast adviseren en procederen zij over daaraan gerelateerde kwesties, waaronder bescherming van persoonsgegevens & ICT, juridische aspecten van “artificial intelligence”, “big data”, “blockchain”, bescherming van data, “e-commerce” en privacy op de werkvloer.

Expertise Privacyrecht

Wij hebben ruime kennis en ervaring in onder meer:

  • Begeleiding bij de implementatie en toepassing van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) door het geven van trainingen, het maken van inventarisaties en het opstellen van documenten zoals een privacy protocol, een protocol datalekken en verwerkersovereenkomsten;
  • Advies over dataverkeer tussen organisaties en daaraan door de AVG en aanpalende regelgeving gestelde eisen;
  • Het uitvoeren van een AVG scan om te beoordelen of uw organisatie compliant is met de AVG;
  • Het opstellen van privacy statements, privacy verklaringen en voorwaarden;
  • Advies en juridische bijstand bij datalekken, beveiligingsinbreuken en het inroepen van rechten op grond van de AVG;
  • Advies en juridische bijstand in kwesties over privacy op de werkvloer zoals cameratoezicht, controle van e-mailboxen, inschakelen van bedrijfsrecherche en controle van zieke werknemers;
  • Begeleiding van ondernemingen bij controlebezoeken en bij handhaving of boetemaatregel door de Autoriteit Persoonsgegevens;
  • Advies over regelgeving ten aanzien van cookies en nieuwsbrieven;
  • Advies en juridische bijstand bij de vindbaarheid in zoekmachines (het recht op vergeten te worden).

Heeft u juridisch advies nodig? Wij helpen u graag. Neem contact op met een van onze advocaten gespecialiseerd in privacyrecht.

Privacyrecht advocaten

Stephan
Mulders
Privacyrecht, Intellectueel Eigendomsrecht, ICT & Media
Amsterdam
Martin
de
Jong
Privacyrecht, Arbeidsrecht
Utrecht

Neem contact op

Heeft u een vraag of wilt u meer informatie, onze specialisten reageren snel en zijn altijd bereikbaar. 

Amsterdam

Vestigingen