algemeen_000046356542_Large

Uitgesproken faillissementen Esmaster

19 januari 2024
/  Wouter Ursem

Uitgesproken faillissementen Esmaster

Op 16 januari jl. zijn de faillissementen van Esmaster (Voltic By Esmaster.Eu B.V, B.V. Esmaster.EU en B.V. Amsterdam Esmaster.eu.) uitgesproken.

Mr. Wouter Ursem van ons kantoor te Alkmaar is benoemd tot curator en zal deze faillissementen samen met collega’s mr. Sabine Jansen en mr. Ayla Hartland behandelen. In de aankomende periode zal de situatie ter plaatse worden geïnventariseerd en beoordeeld, net als de rechten van consumenten en leveranciers.

Schuldeisers en leveranciers kunnen zich per e-mail melden bij de curator. Nadat de situatie voldoende in kaart is gebracht, zullen de schuldeisers en leveranciers nader geïnformeerd worden over de situatie en het verdere verloop van het faillissement.

Heeft u recent een aankoop gedaan bij Esmaster of staat uw Fatbike daar ter reparatie? Dan kunt u hierover contact opnemen met de curator door een e-mail te zenden aan [email protected].

Zet in de onderwerp regel: Klant Esmaster

Graag ontvangen wij daarbij de volgende informatie:

  • Bewijs van aankoop inclusief facturen en offertes of bewijs van de reparatieopdracht en het afgeven van de Fatbike.
  • Eventueel bewijs van (aan)betaling;
  • E-mails en correspondentie tussen u en Esmaster.

Daarnaast vernemen wij graag of wij uw persoonsgegevens mogen communiceren indien een eventuele doorstart gerealiseerd zou kunnen worden.

Bent u leverancier van Esmaster? Dan verzoeken wij u uw vordering kenbaar te maken door een e-mail te zenden aan [email protected]

Zet in de onderwerp regel: Leverancier Esmaster

Graag ontvangen wij daarbij de volgende informatie:

  • Informatie over de vordering, gesplist in hoofdsom en BTW;
  • Kopie van de met Esmaster gesloten overeenkomst en eventuele van toepassing zijnde algemene voorwaarden;
  • Kopie van openstaande facturen;
  • Informatie of u zich op enig eigendomsvoorbehoud, voor(rangs)- of zekerheidsrecht en/of ander recht beroept, met vermelding van de grondslag daartoe.

Bent u geïnteresseerd in een doorstart van Esmaster of heeft u interesse in de overname van de activa van de boedel? Dan verzoeken wij u uw vordering kenbaar te maken door een e-mail te zenden aan [email protected]

Zet in de onderwerpregel: Interesse doorstart Esmaster en specificeer graag waar uw interesse naar uitgaat.

In verband met de omvang van de aanspraken in het faillissement, kan beantwoording van vragen en e-mails enige tijd in beslag nemen.  De curator streeft ernaar begin februari a.s. meer duidelijkheid te hebben over de aanspraken van de betrokken en de voortgang van het faillissement.

Insolventie en herstructurering
Ayla
Hartland
Ondernemingsrecht, Arbeidsrecht, Agrarisch en hippisch recht
Alkmaar
Sabine
Jansen
M&A / Fusies en overnames, Financieel recht, Insolventie en herstructurering, Ondernemingsrecht
Alkmaar
Wouter
Ursem
Financieel recht, M&A / Fusies en overnames, Insolventie en herstructurering, Ondernemingsrecht
Alkmaar

Vestigingen