Cassatie

Onze cassatiepraktijk te Amsterdam is integraal onderdeel van alle vestigingen van Van Diepen Van der Kroef Advocaten. Daarbuiten bedienen wij cliënten van Nederlandse advocatenkantoren die het specialisme civiele cassatie niet in huis hebben. Ten slotte zijn wij aanspreekpunt voor advocaten en hun cliënten uit het Caribische deel van ons Koninkrijk; de Hoge Raad is namelijk ook aangewezen om in burgerlijke zaken kennis te nemen van cassatieberoepen tegen uitspraken van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

Beroep in cassatie is vooral zinvol als beantwoording van de opgeworpen rechtsvraag van belang is voor de rechtseenheid en de rechtsontwikkeling. Uiteenlopende rechtspraak van rechtbanken en gerechtshoven over dezelfde juridische materie is onwenselijk. Een cassatieberoep kan de Hoge Raad ertoe bewegen richting en sturing te geven aan rechtbanken en gerechtshoven bij de toepassing van onduidelijke wet- en regelgeving, de invulling van open rechtsnormen of de toetsing aan internationaal recht en mensenrechten.

Daarnaast kan de Hoge Raad als een procesbewaker worden gezien. De procedure bij de rechtbank of het gerechtshof moet de toets van een behoorlijk proces kunnen doorstaan. Vervolgens moet de beslissing uit de vorige rechterlijke instantie waartegen in cassatie wordt opgekomen, zodanig zijn gemotiveerd dat de daarin vervatte overwegingen en oordelen voldoende kenbaar en begrijpelijk zijn, met name waar het gaat om de essentiële stellingen van partijen.

Hoewel ons kantoor voornamelijk vermogensrechtelijk en commercieel georiënteerd is, procederen wij in bepaalde gevallen ook op toevoegingsbasis.

Expertises

 • Aansprakelijkheid, schade en verzekeringen
 • Bestuurders-, aandeelhouders-, en concernaansprakelijkheid
 • Caribische zaken
 • Collectieve acties
 • Europees recht (consumentenrecht, oneerlijke handelspraktijken, EAPO-verordening)
 • Faillissement en schuldsanering
 • Grondrechten en EVRM
 • Handelskoop en transport
 • Internationaal privaatrecht
 • Kantonzaken (arbeidsrecht, huurrecht en incasso)
 • Nationaliteitsrecht (Rijkswet op het Nederlanderschap)
 • Post-M&A geschillen (aandeelhouderscontracten, overgang van onderneming en werknemers, dwalingsperikelen)
 • Rechtspersonenrecht
 • Schuldeisersbenadeling (actio Pauliana en onrechtmatige daad)
 • Verbintenissenrecht (garanties, vertegenwoordiging, beëindiging van contracten)

Cassatie advocaten

Renze
Streng
Cassatie, Procesrecht
Amsterdam

Neem contact op

Heeft u een vraag of wilt u meer informatie, onze specialisten reageren snel en zijn altijd bereikbaar. 

Amsterdam

Andere rechtsgebieden

Procesrecht

Vestigingen