Financieel recht

Advocaat financieel recht

Van een rekening-courantkrediet tot factoring. Van een onderhandse lening tot crowdfunding. Er is uit veel verschillende financieringsvormen te kiezen. Het aangaan of verstrekken van een financiering is geen eenvoudige zaak. Er is veel wet- en regelgeving en er zijn nog meer kleine lettertjes. Onze advocaten financieel recht kunnen adviseren bij het opstellen van de financieringsdocumentatie. Zowel voor de geldverstrekker als voor de geldlener, bij een nieuwe financiering of een herfinanciering. Ook bij het opeisen van een verstrekte lening of het uitwinnen van zekerheden, zoals pand of hypotheek, kunnen zij u bijstaan.

Voor een financiële instelling zoals een bank, een broker, een verzekeraar, een vermogensbeheerder, maar ook voor een tussenpersoon, geldt een bijzondere zorgplicht. Soms kan de financiële instelling de neiging hebben om de grenzen van de dienstverlening op te zoeken en te overschrijden. Bijvoorbeeld door onvoldoende informatie te geven of eenzijdig de voorwaarden te wijzigen. Dit kan tot aansprakelijkheid van de financiële instelling of tussenpersoon leiden. Ook kan het voorkomen dat een bank de kredietrelatie beëindigt, met alle gevolgen van dien.

Heeft u als ondernemer, investeerder of belegger een conflict? De advocaten financieel recht van Van Diepen Van der Kroef staan u graag met raad en daad bij. Wij hebben veel ervaring in het procederen bij het financiële klachteninstituut KiFiD, de Rechtbanken en Gerechtshoven.

Expertise financieel recht

Adviseren, begeleiden, onderhandelen en wanneer nodig procederen over :

 • Bancaire zorgplicht, informatieplicht en waarschuwingsplicht
 • Misleidende prospectussen
 • Beleggingsadvies, vermogensbeheer en execution only producten
 • Aansprakelijkheid van brokers c.q. beleggingsdienstverleners
 • Oneerlijke handelspraktijken
 • Kredietverlening en overkreditering
 • Rentebeleid banken en verhoging opslag
 • Financieringsovereenkomsten en kredietovereenkomsten
 • Het vestigen of uitwinnen van zekerheden en zekerheidsrechten
 • Hoofdelijke aansprakelijkheid, borgtocht en garantstelling
 • Convertible loan agreements
 • Aandeelhoudersleningen
 • Bankgaranties
 • Kredietopzeggingen en opzegging van de bankrelatie
 • Verrekeningen
 • Crypto

 

Heeft u advies nodig? Wij helpen u graag. Neem contact op met een van onze advocaten financieel recht.

Financieel recht advocaten

Martijn
Bonefaas
Aansprakelijkheidsrecht, Vastgoed en bouw, Insolventie en herstructurering, Financieel recht
Hoorn
Wouter
Ursem
Financieel recht, M&A / Fusies en overnames, Insolventie en herstructurering, Ondernemingsrecht
Alkmaar

Neem contact op

Heeft u een vraag of wilt u meer informatie, onze specialisten reageren snel en zijn altijd bereikbaar. 

Hoorn

Vestigingen