Nieuws

Wetsvoorstel Herziening kinderalimentatie

Op 17 februari 2015 hebben de Tweede Kamerleden Recourt (PVDA) en Van der Steur (VVD) bij de Tweede Kamer een initiatief wetsvoorstel tot herziening van het stelsel van kinderalimentatie ingediend. De nieuwe wet zou het vaststellen van kinderalimentatie niet alleen simpeler maar ook eerlijker maken. De initiatiefnemers stellen de volgende wijzigingen c.q. herzieningen in de […]

Wat is de toegevoegde waarde van de sociale media clausule bij huwelijk of samenleven?

Door Netwerk Notarissen is op 25 september 2014 een sociale media clausule voor (ex-)partners geïntroduceerd. Uit het nieuwsbericht blijkt dat in een dergelijke sociale media clausule afspraken worden vastgelegd over wat er na de scheiding wel en niet via de sociale media kanalen gedeeld mag worden. Een dergelijke clausule zou niet alleen vastgelegd kunnen worden […]

Initiatief wetsvoorstel beperking wettelijke gemeenschap van goederen

Op 14 juli 2014 hebben de Tweede Kamerleden Recourt (PVDA), Van Oosten (VVD) en Berndsen-Jansen (D66) een initiatief wetsvoorstel ingediend om te komen tot een beperking van de wettelijke gemeenschap van goederen. Naar het oordeel van de initiatiefnemers sluit het voorstel aan bij hetgeen de meerderheid van de bevolking als wenselijk beschouwt. Als wenselijk zou […]