Bent u als aannemer steeds verantwoordelijk voor uw onderaannemer?

Als hoofdaannemer moet u in beginsel instaan voor de kwaliteit van het door uw onderaannemer(s) geleverde werk.
Partijen kunnen contractueel van die hoofdregel afwijken, maar doen zij dat niet en maakt een onderaannemer een fout, dan is de hoofdaannemer daar dus in beginsel voor aansprakelijk. “In beginsel”, want in bijzondere omstandigheden kan dit naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zijn. Die omstandigheden kunnen onder meer de volgende zijn:

  • de opdrachtgever had de onderaannemer voorgeschreven aan de hoofdaannemer;
  • de opdrachtgever had zelf met de onderaannemer onderhandeld over onder andere de details van de werkzaamheden, de te gebruiken materialen, de aanneemsom en de begin- en opleverdatum;
  • de hoofdaannemer was bij die onderhandelingen in het geheel niet betrokken; en
  • de opdrachtgever liet zich in zijn keuze voor en onderhandelingen met de onderaannemer bijstaan door een architect.

In de uitspraak https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBGEL:2014:6826 was er sprake van dat de opdrachtgever de hoofdaannemer een nagenoeg volledig uitonderhandelde overeenkomst had voorgehouden en de hoofdaannemer deze overeenkomst volledig had overgenomen, zonder wijzigingen. Onder die omstandigheden achtte de rechtbank het naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar dat de hoofdaannemer aansprakelijk zou zijn voor fouten van de onderaannemer.

Die uitspraak staat – zoals gesteld – los van de contractuele afspraken. Zaak dus om – bij voorgeschreven onderaannemers, waar u als hoofdaannemer niet betrokken bent geweest bij het offertetraject – een uitzondering te maken voor uw aansprakelijkheid. Ook is het mogelijk om in uw algemene voorwaarden hierover een bepaling op te nemen. In de UAV is al een regeling opgenomen voor ‘voorgeschreven onderaannemers’ (paragraaf 6 lid 27 UAV 2012). Mochten die algemene bepalingen van toepassing zijn, dan kan hier dus naar verwezen worden.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Sander Hartog (1972) via s.hartog@vandiepen.com. Hij is advocaat-partner bij Van Diepen Van der Kroef Advocaten in Alkmaar en gespecialiseerd in vastgoedrecht. Ook is hij bouwmediator.