Advocatenkantoor Hoorn

Faillissement Factory House

10 augustus 2023
/  Sabine Jansen

Faillissement Factory House

Op 8 augustus jl. is het faillissement uitgesproken van woonwinkel Factory House in Hoorn. Mr. Martijn Bonefaas is benoemd tot curator en zal dit faillissement samen met collega’s mr. Wouter Ursem en mr. Sabine Jansen behandelen. In de aankomende periode zal de situatie ter plaatse worden geïnventariseerd en beoordeeld, net als de rechten van consumenten en leveranciers.

Om daarvoor voldoende gelegenheid te hebben heeft de rechtbank een afkoelingsperiode afgekondigd, welke in beginsel zal lopen tot en met 9 oktober a.s.  Gedurende die periode zullen er geen (uit)leveringen plaatsvinden en kunnen geen zekerheidsrechten geldend worden gemaakt, tenzij dit in overleg of met toestemming van de curator gebeurt.

Schuldeisers en leveranciers kunnen zich per e-mail melden bij de curator. Nadat de situatie voldoende in kaart gebracht is, zullen de schuldeisers en leveranciers nader geïnformeerd worden over de situatie en het verdere verloop van het faillissement.

Heeft u recent een aankoop gedaan bij Factory House? Dan kunt u hierover contact opnemen met de curator door een e-mail te zenden aan [email protected].

Graag ontvangen wij daarbij de volgende informatie:

  1. Bewijs van aankoop inclusief facturen en offertes;
  2. Bewijs van aanbetaling;
  3. E-mails en correspondentie tussen u en Factory House.

Daarnaast vernemen wij graag of wij uw persoonsgegevens mogen communiceren indien een eventuele doorstart gerealiseerd zou kunnen worden.

Bent u leverancier van Factory House? Dan verzoeken wij uw vordering kenbaar te maken door een e-mail te zenden aan [email protected]

Graag ontvangen wij daarbij de volgende informatie:

  1. Informatie over de vordering, gesplist in hoofdsom en BTW;
  2. Kopie van de met Factory House gesloten overeenkomst en eventuele van toepassing zijnde algemene voorwaarden;
  3. Kopie van openstaande facturen;
  4. Informatie of u zich op enig eigendomsvoorbehoud, voor(rangs)- of zekerheidsrecht en/of ander recht beroept, met vermelding van de grondslag daartoe.

In verband met de aangekondigde afkoelingsperiode en de mogelijke omvang van het faillissement, kan beantwoording van vragen en e-mails enige tijd in beslag nemen.

Insolventie en herstructurering
Martijn
Bonefaas
Aansprakelijkheidsrecht, Vastgoed en bouw, Insolventie en herstructurering, Financieel recht
Hoorn
Sabine
Jansen
M&A / Fusies en overnames, Financieel recht, Insolventie en herstructurering, Ondernemingsrecht
Alkmaar
Wouter
Ursem
Financieel recht, M&A / Fusies en overnames, Insolventie en herstructurering, Ondernemingsrecht
Alkmaar

Vestigingen