fallback-bg-light

Update erven Lewenstein vs. Stedelijk Museum inzake roofkunst (Kandinsky)

2 maart 2022
/  Simon van der Sluijs

Update erven Lewenstein vs. Stedelijk Museum inzake roofkunst (Kandinsky)

Op 28 februari 2022 heeft de gemeente Amsterdam het schilderij Bild mit Häusern teruggegeven aan de erven Lewenstein. Daaraan ging een jarenlang juridische strijd vooraf. In 2013 hebben de erven Lewenstein een verzoek tot restitutie gedaan van het schilderij waarvan zij in de Tweede Wereldoorlog het bezit onvrijwillig waren verloren. De erven en de gemeente hebben vervolgens samen in 2013 de zaak aan de Restitutiecommissie voorgelegd voor een bindend advies. De Restitutiecommissie oordeelde in 2018 dat de gemeente niet gehouden was tot restitutie, vanwege een belangenafweging. De erven hebben dit bindend advies aan de orde gesteld bij de rechter.


In 2020 publiceerde de commissie Kohnstamm, ingesteld door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap om het teruggavebeleid te evalueren, het rapport ‘Streven naar rechtvaardigheid’. De commissie Kohnstamm adviseerde onder meer om een nieuw beoordelingskader vast te stellen, waarin de belangenafweging geen rol meer speelde. De gemeente onderschreef in februari 2021 de conclusies van de commissie Kohnstamm en kondigde aan in overleg te treden met de erven. Dat overleg heeft geleid tot een vaststellingsovereenkomst en de teruggave van het kunstwerk. De erven Lewenstein werden bijgestaan door hun advocaat mr. Simon van der Sluijs.

Procesrecht
Simon
van der
Sluijs
Collectieve acties, Procesrecht, Ondernemingsrecht, Europees- en internationaal recht
Amsterdam

Vestigingen