Procesrecht

Advocaat procesrecht

Bij praktisch elke ondernemer ontstaat vroeg of laat een geschil met een zakelijke relatie. Meestal lossen partijen dat onderling op. Als dit niet lukt, maken onze advocaten zich sterk voor u met onderhandelen en bemiddelen. Maar soms moet er een rechter of arbiter aan te pas komen om het conflict te beslechten. Dan moet er worden geprocedeerd. Dan is gelijk hebben niet altijd gelijk krijgen. Want dat laatste is een kunst: exact het vakgebied van de procesadvocaat.

Een rechtszaak, arbitrage of bindend advies is vrijwel altijd een ingrijpende gebeurtenis met mogelijk grote gevolgen voor u en uw onderneming. De advocaten van Van Diepen Van der Kroef die zich bezighouden met de procespraktijk begeleiden u bij elke stap van een gerechtelijke procedure. Zij geven kundig juridisch advies, bepalen de strategie en leggen conservatoir beslag. Ook voeren zij voor u de procedure uit bij de rechtbanken en gerechtshoven, zoals bij de Ondernemingskamer. Onze advocaten procesrecht zijn bekwaam in het voeren van grensoverschrijdende procedures en arbitrages in internationale kwesties.

Door het procesrecht op een juiste manier in te zetten, kan de bereidheid van de wederpartij tot een schikking vaak verhoogd worden. Maar uw belang kan ook gediend zijn bij een rechterlijke uitspraak.

Expertise procesrecht

  • Wij hebben kennis en ervaring onder meer inzake:
  • Gerechtelijke procedures bij rechtbanken of gerechtshoven
  • Enquêteprocedures bij de Ondernemingskamer
  • Kort geding procedures
  • Conservatoir of executoriale beslagen
  • Arbitrages bij het NAI, de Raad van Arbitrage voor de BouwICC of DNHK
  • Procedures bij het Hof van Justitie van de EU in Luxemburg (HvJEU)
  • Procedures bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg (EHRM)
  • Bindend advies

Heeft u juridisch advies nodig? Wij helpen u graag. Neem contact op met een van onze advocaten gespecialiseerd in het procesrecht.

Procesrecht advocaten

Simon
van der
Sluijs
Collectieve acties, Procesrecht, Ondernemingsrecht, Europees- en internationaal recht
Amsterdam
Renze
Streng
Cassatie, Procesrecht
Amsterdam

Neem contact op

Heeft u een vraag of wilt u meer informatie, onze specialisten reageren snel en zijn altijd bereikbaar. 

Amsterdam

Andere rechtsgebieden

Cassatie

Vestigingen