Collectieve acties - Van Diepen Van der Kroef Advocaten

Collectieve acties

Advocaat collectieve acties

Bij een collectieve actie (class action) begint een partij namens een groep gedupeerden een collectieve rechtszaak. De specialistische kennis van onze advocaten bestrijkt vele rechtsgebieden. Daardoor kunnen onze advocaten dergelijke complexe zaken op zich nemen. Omvangrijke massaschadezaken worden door een team aangepakt. Ook begeleiden wij belangenorganisaties bij het instellen van een collectieve schadevergoedingsactie, bij onderhandelingen en bij schikkingen, al dan niet op basis van de Wet collectieve afwikkeling massaschade (WCAM).

Op 1 april 2019 is de Wet afwikkeling massaschade in collectieve actie (WAMCA) in het Staatsblad gepubliceerd. De wet zal op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip in werking treden. Vanaf dat moment zullen een aantal belangrijke wijzigingen worden doorgevoerd. De meest in het oog springende verandering is dat het mogelijk wordt om in een collectieve actie ook schadevergoeding te vorderen. Er geldt dan één regime voor collectieve acties, ongeacht of ze strekken tot schadevergoeding in geld of niet. Om ontvankelijk te worden verklaard, moeten belangenorganisaties op het punt van governance, financiering en representativiteit aan zware eisen voldoen. De wetgever wil daarmee bevorderen dat de belangen van de groep personen wiens belangen worden behartigd aldus voldoende zijn gewaarborgd. Kortom, het collectieve actierecht is volop in beweging. De advocaten collectieve acties van Van Diepen Van der Kroef zijn bekend met de ins en outs.

Expertise collectieve acties

Van Diepen Van der Kroef is betrokken (geweest) bij diverse collectieve schadevergoedingsacties en daaraan gerelateerde onderhandelingen, zoals die van:

Neem contact op met een van onze advocaten gespecialiseerd in collectieve schadevergoedingsacties.

Simon van der Sluijs

Specialist procesrecht, Litigator

Amsterdam