Joyce Duin

Joyce Duin

Joyce Duin werkt als advocaat op de vestiging in Hoorn. Daar werkt zij in zowel privaat- als bestuursrechtelijke zaken. Zij adviseert en procedeert over uiteenlopende kwesties en staat daarbij zowel ondernemers als particulieren bij.

Joyce heeft haar Master Privaatrecht aan de Vrije Universiteit te Amsterdam cum laude afgerond. Tijdens haar studie heeft Joyce onder andere gewerkt als student-assistent bij het Instituut voor Bouwrecht en de Vrije Universiteit Amsterdam, als buitengriffier bij de Rechtbank Den Haag en als redacteur bij juridisch tijdschrift Ars Aequi. In haar vrije tijd staat Joyce graag in de keuken of spreekt zij met vrienden en familie af.

 

Functie:
  • Advocaat
Advocaat sinds:
2021
Vestigingen:
Opleidingen:
  • Bachelor Rechtsgeleerdheid aan de Vrije Universiteit te Amsterdam
  • Master Rechtsgeleerdheid (Privaatrecht) aan de Vrije Universiteit te Amsterdam (cum laude)
Voorbeelden van werkzaamheden:
  • Bijstaan van zowel particulieren als ondernemers bij contractuele vraagstukken (bijvoorbeeld bij de niet-nakoming van een overeenkomst).
  • Begeleiden van werkgevers en werknemers op het gebied van het ontslagrecht, arbeidsongeschiktheid en arbeidsvoorwaarden.
  • Adviseren en procederen over bestemmingsplannen, omgevingsvergunningen en handhavingskwesties.
Lidmaatschappen en nevenactiviteiten:
  • Jonge Balie Noord-Holland
Talen:
Nederlands en Engels
Direct contact Sluiten

Meer informatie? Neem contact op met Joyce Duin