Aansprakelijkheidsrecht

Schade en schadevergoeding

Het Aansprakelijkheidsrecht ziet op alle zaken die te maken hebben met schade en schadevergoeding. Dat maakt het Aansprakelijkheidsrecht tot een ruim rechtsgebied, waarbinnen de Sectie Aansprakelijkheidsrecht van ons kantoor evenzogoed zo haar speerpunten heeft. Onze Sectie Aansprakelijkheidsrecht houdt zich in het bijzonder bezig met beroepsschade en letselschade. Onze sectie biedt bovendien een gespecialiseerde fraudedesk, verzekeringsdesk en in teamverband werkt de Sectie Aansprakelijkheidsrecht aan massaschadezaken.

Beroepsfouten

Beroepsschade ziet op de schade die een gedupeerde lijdt als gevolg van een beroepsfout; waar gehakt wordt, vallen spaanders. De professional hoeft niet van kwade wil te zijn geweest, maar het kan ook niet zo zijn dat de gedupeerde maar met de schade blijft zitten. Denk aan de advocaat die een termijn laat verstrijken, de notaris die de bedoeling van partijen onduidelijk heeft geformuleerd in een notariële akte of de hypotheekadviseur die de netto lasten te rooskleurig aan zijn klant heeft voorgehouden. Wie moet opdraaien voor de schade en kosten? De professional is in de meeste gevallen verzekerd.

Beroepsfouten komen veel voor, en onze advocaten staan zowel de gedupeerde als de (verzekeraar van de) professional bij, bovendien zowel in civiele schadeprocedures als in de tuchtprocedures die daar vaak mee samenhangen. Veelvoorkomend zijn geschillen rondom beroepsfouten van de accountant, advocaat, architect, belastingadviseur, dierenarts, gerechtsdeurwaarder, makelaar, notaris, octrooigemachtigde, taxateur en zorgverlener. Dat zijn allemaal beroepsgroepen waarvoor geldt dat professional ook onderworpen is aan een mate van tuchtrecht. We zien daarnaast veel fouten voorbij komen van financieel adviseurs en bestuurders van vennootschappen. Uw zaak is bij ons in goede handen.

Letselschade

Letselschade ziet op de schade die een gedupeerde lijdt als gevolg van letsel aan het lichaam. Als een ander voor die schade aansprakelijk kan worden gehouden, dan komt het Letselschaderecht in beeld. Veelvoorkomend in onze letselschadepraktijk is de schade van een slachtoffer als gevolg van een verkeersongeluk, bedrijfsongeluk of medische fout, en onder omstandigheden kan een nabestaande zogenoemde shock- en affectieschade claimen.

Het letselschaderecht is een bijzonder rechtsgebied met heel eigen spelregels, waaronder het gegeven dat de juridische kosten meestal ook door de (verzekeraar van de) veroorzaker worden vergoed; voor gedupeerden of slachtoffers is onze rechtsbijstand in de meeste gevallen dus gratis. Mede vanwege de bijzondere regels binnen het letselschaderecht en de wens om onze dienstverlening vooral laagdrempelig te maken, is voor letselschadeslachtoffers een aparte website ingericht. Daar vind je veel informatie en antwoorden op de meest gestelde vragen. “Geen zorgen, dat doen wij wel”.

Fraude en oplichting

Schade is soms helaas niet alleen maar een onbedoeld gevolg. In onze praktijk behandelen we met regelmaat ook kwesties gerelateerd aan fraude en oplichting, waarbij de schade aan de ander door de dader dan voor lief wordt genomen of zelfs is beoogd. De laatste jaren heeft met name de internetfraude een hoge vlucht genomen, evenals oneerlijke handelspraktijken, beleggingsfraude en boilerroomfraude. Een gedupeerde investeert dan in producten die in werkelijk helemaal niet blijken te. Het nemen van verhaal – lees: het terugkrijgen van het geld – is in deze gevallen niet altijd eenvoudig, maar ons absolute speerpunt. We zijn er met de jaren bovendien behoorlijk bedreven in geworden en werken daarin samen met allerhande instanties om zich te krijgen op waar de gelden zijn gebleven.

Verzekeringsgeschillen

Bij schade en schadevergoeding, speelt ook de verzekeraar doorgaans een rol. In principe kunnen immers alle risico’s in het leven worden verzekerd. Het kan echter zo zijn dat een verzekeraar aan haar verzekerde dekking weigert te verlenen, of dat de verzekeraar om haar moverende redenen besluit om niet uit te keren. In al die gevallen ontstaan ook geschillen en niet zelden om grote bedragen, in het kader waarvan onze advocaten zowel optreden voor de verzekerde als voor de verzekeraar.

Expertises

  • Schadeprocedures (voor en) tegen professionals in verband met beroepsfouten
  • Tuchtprocedures (voor en) tegen professionals in verband met beroepsfouten
  • Onderhandelingen voor (en tegen) slachtoffers in letselschadezaken
  • Deelgeschilprocedures voor (en tegen) slachtoffers in letselschadezaken
  • Verhaalsonderzoek en beslag in fraude- en oplichtingskwesties
  • Schadeprocedures (voor en) tegen fraudeurs en oplichters
  • Onderhandelingen voor (en tegen) verzekerden in verzekeringsgeschillen
  • Kifid-procedures voor (en tegen) verzekerden omtrent verzekeringsdekking

Met onze advocaten bent u verzekerd van gedegen, bevlogen en betrokken rechtsbijstand. Schroom niet en bel of mail ons voor een vrijblijvend adviesgesprek.

Aansprakelijkheidsrecht advocaten

Michaël
Dol
Aansprakelijkheidsrecht, Letselschade, Procesrecht
Amsterdam
Martijn
Bonefaas
Aansprakelijkheidsrecht, Vastgoed en bouw, Insolventie en herstructurering, Financieel recht
Hoorn

Klantervaringen

Ik verloor meer dan drie ton als gevolg van kwalijk handelen van een handelsbroker gevestigd te Cyprus. Ik was zelf sceptisch over mijn kansen. Echter vier jaren later en tal van (buitenlandse) procedures verder had ik mijn geld (en een beetje meer) wonderwel weer terug. Hulde aan Michaël en zijn bevlogen team.

Anoniem

Ik ben verwezen naar Michaël en heb hem na een plezierige kennismaking ingeschakeld in een vervelende kwestie tegen een notaris(kantoor). Ik heb Michaël leren kennen als een bijzonder kundig en realistisch advocaat met hart voor de zaak. Naast zijn uitgebreide juridische kennis is Michaël een prettig mens in de omgang.

Alexander van Ketwich Verschuur

Veelgestelde vragen

In algemene zin gaat het bij beroepsfouten om het handelen van een professional in strijd met zijn zorgplicht of in strijd met zijn beroepsregels. Veelal wordt aan de professional verweten nalatig te zijn geweest, onbekwaam te hebben gehandeld of zijn professionele standaarden te hebben veronachtzaamd. In de rechtbank komt de discussie doorgaans neer op de vraag of de professional zich als een redelijk bekwaam en redelijk handelend professional heeft gedragen, en wat die norm inhoudt verschilt per beroep.

In de civiele schadeprocedure gaat het om het verhalen van de schade op de professional. De professional speelt in deze procedure een bescheiden rol, omdat het vaak de verzeker van de professional is die voor hem optreedt. De schadevergoeding is bovendien meestal gedekt door de verzekeraar, en in zoverre heeft de professional in de civiele procedure weinig te verliezen. Dat is anders in tuchtprocedures, waarin het soms zelfs de vraag is of de professional zijn beroep nog langer zal mogen uitoefenen. In tuchtprocedures gaat het om tuchtmaatregelen en niet over schade.

Voor niets gaat de zon op, behalve in letselschadezaken. In de meeste gevallen is voor het slachtoffer onze juridische bijstand gratis, omdat de (verzekeraar van de) veroorzaker in de praktijk doorgaans ook de advocaatkosten moet betalen. Waar in andere procedures de advocaatkosten oplopen tot honderden euro’s per uur, ligt dat in letselschadezaken dus anders.

Van belang is om al in een vroegtijdig stadium juridische bijstand in te schakelen. De verzekeraar heeft zelf advocaten en juristen in dienst, en maak dan ook niet de (alleszins menselijke) fout om te proberen het zelf tegen de verzekeraar op te nemen. Een gerechtelijke procedure kan scharnieren op een punt of een komma, en die punt of komma zet je zelf gemakkelijk verkeerd.

De wet stelt grenzen aan hetgeen als schadevergoeding kan worden gevorderd; het gaat dan alleen om “vermogensschade” en “ander nadeel”, aldus de wet. Dat laatste ook nog eens slechts voor zover de wet expliciet in een grondslag voorziet. Geen Amerikaanse toestanden dus, maar toch komt een gedupeerde of slachtoffer er niet per se bekaaid vanaf. In de praktijk zal een rechter de ontstane situatie vergelijken met de denkbeeldige situatie zonder de verweten gedraging. Het verschil is dan de schade. Een goede advocaat komt met een steekhoudende redenering, en haalt het onderste uit de kan.

Neem contact op

Heeft u een vraag of wilt u meer informatie, onze specialisten reageren snel en zijn altijd bereikbaar. 

Contactpersoon
Michaël Dol

Andere rechtsgebieden

Letselschade

Vestigingen