Michaël Dol
Expert aansprakelijkheidsrecht
Creatieve geest

Michaël Dol

In Amsterdam geeft Michaël leiding aan de sectie Aansprakelijkheidsrecht. Binnen dat rechtsgebied gaat het om schade en schadevergoeding in brede zin. Michaël behandelt niet zelden spraakmakende zaken, waarbij het eerste deel van zijn praktijk ziet op geschillen met betrekking tot misleiding, fraude en (andere soorten van) onrechtmatige daad. Het tweede deel van zijn praktijk ziet op verzekeringsgeschillen en beroepsaansprakelijkheid. Tegen de achtergrond van een groeiende claimcultuur, adviseert en procedeert Michaël voor en tegen (onder meer) de advocaat, makelaar, notaris, bestuurder en curator, in civiele schadeprocedures en in tuchtprocedures. Zijn ervaring in het Strafrecht komt goed van pas in fraudezaken, terwijl zijn ervaring in het Ondernemingsecht uitermate bruikbaar is in procedures voor en tegen bestuurders en curatoren.

Michaël groeide op in het Noorden en heeft een nuchtere kijk op zaken. Evenzogoed is Michaël creatief, strategisch, en is hij met zijn vlotte pen overtuigend en doortastend. Een cliënt kan rekenen op onvermoeibare inzet en betrokkenheid, met een eerlijke inschatting omtrent de kansen en heldere afspraken omtrent de tarifering. Michaël is een vechter en komt voor zijn cliënten tot resultaat.

Functie:
 • Advocaat
 • Partner
Advocaat sinds:
2012
Vestigingen:
Opleidingen:
 • Master Nederlands recht (Rijksuniversiteit Groningen)
 • Master Notarieel recht (Rijksuniversiteit Groningen)
Voorbeelden van werkzaamheden:
 • Schadeprocedures wegens verscheidene ‘boilerroom-fraudes’, onder meer die waarin een groep geïnteresseerden werd verleid om te investeren in een waardeloze Franse tech-onderneming;
 • Schade- en (internationale) beslagprocedures jegens (Cypriotische) beleggingsondernemingen (iTrader, Investous, ETFinance, FXBFI), die klanten werven met nepadvertenties en verleiden tot het investeren in risicovolle “Contracts for Difference”;
 • Schadeprocedures voor en tegen statutair bestuurders en beleidsbepalers binnen kapitaalvennootschappen op grond van bestuurdersaansprakelijkheid;
 • Schadeprocedures voor en tegen (andere) beroepsbeoefenaren zoals de advocaat, accountant, (bedrijfs)arts, assurantietussenpersoon, belastingadviseur, commissaris, hypotheekadviseur, ‘investment brokers’, makelaar en notaris;
 • Tuchtprocedures voor de Raad van Discipline (advocaten), Accountantskamer (accountants), Medisch tuchtcollege (artsen), NOvB (belastingadviseurs), Raad van Toezicht NVM (makelaars) en de Kamer voor het Notariaat (notarissen).
 • De sectie Aansprakelijkheidsrecht werkt in teamverband tevens aan grootschalige fraudezaken en massaschade.
Lidmaatschappen en nevenactiviteiten:
 • Vereniging voor Aansprakelijkheids- en Schadevergoedingsrecht (VASR)
Talen:
Nederlands, Engels
Direct contact Sluiten

Meer informatie? Neem contact op met Michaël Dol