Letselschade

Ongelukken

Het letselschaderecht is (een specialistisch) onderdeel van het Aansprakelijkheidsrecht. Het Aansprakelijkheidsrecht gaat over schade en schadevergoeding in algemene zin. Het letselschaderecht in het bijzonder ziet op schade en schadevergoeding als gevolg van lichamelijk letsel. Het gaat steeds om zaken waarin een slachtoffer lichamelijk letsel heeft opgelopen, waarin een ander verwijten zijn te maken én waarin het slachtoffer dientengevolge (financiële) schade lijdt. In de kern gaat het letselschaderecht om ongelukken.

Denk aan de zonnepaneleninstallateur die van een dak valt en zijn werkgever aansprakelijk houdt. De werknemer zou zich wel eens op het standpunt kunnen stellen dat de werkgever niet heeft voorzien in voldoende veiligheidsmaatregelen. Denk aan de (voormalig) werknemer die tijdens zijn dienstverband is blootgesteld aan gevaarlijke stoffen en een beroepsziekte heeft opgelopen. Denk aan dierenbeten waarvoor de dierenbezitter aansprakelijk kan worden gehouden, denk aan medisch onzorgvuldig handelen en denk beslist ook aan verkeersongevallen. Onze letselschadepraktijk bestaat voor een groot deel in de juridische afhandeling van ongevallen op de weg.

Om de slachtoffers van letselschade goed te informeren en om onze dienstverlening laagdrempelig te maken, is speciaal voor deze groep van cliënten de eigen website Van Diepen Letselschade ingericht, met aanvullende informatie en antwoorden op de meest gestelde vragen. In plaats van op deze pagina verder te lezen, kunt u ook op deze aparte webpagina terecht. “Geen zorgen. Dat doen wij wel”, luidt de slogan van onze letselschadesectie. Onze insteek is om het slachtoffer zoveel mogelijk (juridische) te ontzorgen.

Erkenning en betwisting

Een belangrijke speler in het letselschaderecht is de verzekeraar van de ‘dader’ of veroorzaker. In de meeste gevallen is de veroorzaker namelijk voor het ongeluk en de financiële gevolgen verzekerd, zodat de juridische discussie omtrent de schuld zich volledig afspeelt tussen het slachtoffer en de verzekeraar.

Zodra de aansprakelijkheid door de (verzekeraar van de) wederpartij wordt erkend – wat in de letselschadepraktijk gelukkig veelal zonder teveel discussie gebeurt – dan kan de schadeafhandeling in gang worden gezet. Als de verzekeraar de aansprakelijkheid daarentegen betwist, dan moet het slachtoffer naar de rechter om zijn schadevergoeding af te dwingen. De wet kent gelukkig veelal bewijsvermoedens die als slachtoffer in stelling kunnen worden gebracht jegens onder meer de werkgever en automobilist. De wet voorziet in een verregaande bescherming van de zwakker geachte werknemer en voetganger.

Het berekenen van de precieze schade is veelal ingewikkeld, maar ook dat kunt u gerust overlaten aan onze advocaten. Schade komt in verschillende gedaanten, van verlies aan verdienvermogen, doorgaans één van de grootste schadeposten, tot het smartengeld. Het smartengeld heeft betrekking op de schade in de vorm van pijn, verdriet en gederfde levensvreugde. Samen beoordelen we de schade en halen we er simpelweg uit wat erin zit – we laten geen schadepost liggen – want de situatie is immers al vervelend genoeg.

Kosteloze rechtshulp

Als vaststaat dat een ander aansprakelijk is voor de door u geleden schade, dan worden ook de (advocaat)kosten onderdeel van de schade. Deze kosten dienen als uitgangspunt dan ook en volledig te worden vergoed door (de verzekeraar van) de veroorzaker. U hebt in zoverre dus recht op kosteloze rechtsbijstand, en daarin verschilt de letselschadepraktijk enorm van alle andere rechtsgebieden waarin ons kantoor cliënten bijstaat. Voor niets gaat de zon op, behalve in letselschadezaken. Onze juridische bijstand is in de meeste gevallen kosteloos.

Overnemen dossier

Wordt u al bijgestaan door een (letselschade)jurist of advocaat, en bent u ontevreden over de dienstverlening? Wij kunnen uw dossier en het schadeafhandelingstraject dan van uw vorige belangenbehartiger overnemen. Om als belangenbehartiger op te treden in letselzaken, is de advocatentitel niet verplicht. Dat maakt dat ook anderen dan gespecialiseerde advocaten voor slachtoffers optreden, voor wie beslist niet dezelfde opleidingseisen gelden. In de praktijk komen we toch best beunhazen tegen en dat doet geen goed. Slachtoffers worden dan opnieuw slachtoffer, en dat is niet de bedoeling.

Expertises

  • Geschillen in verband met bedrijfsongevallen;
  • Geschillen in verband met beroepsziekten;
  • Geschillen in verband met gebrekkige opstallen;
  • Geschillen in verband met letsel door dieren;
  • Geschillen in verband met medisch onzorgvuldig handelen;
  • Geschillen in verband met affectie- en overlijdensschade;
  • Geschillen in verband met mishandeling;
  • Geschillen in verband met verkeersongelukken;
  • Onderhandelingen met schadeverzekeraars;
  • Deelgeschilprocedures over aansprakelijkheid.

Met onze advocaten bent u verzekerd van gedegen, bevlogen en betrokken rechtsbijstand. Schroom niet en bel of mail ons voor een vrijblijvend adviesgesprek.

Letselschade advocaten

Michaël
Dol
Aansprakelijkheidsrecht, Letselschade, Procesrecht
Amsterdam
Ashley
Geerts
Aansprakelijkheidsrecht, Letselschade, Procesrecht
Amsterdam

Klantervaringen

Alles is top voor mij opgelost! Ze denken over alles mee en gaan echt voor je aan de slag! Tegenpartij wees van meet af aan alle mogelijke verantwoordelijkheid van de hand. Dankzij alle hulp van dit Advocatenkantoor, na meer dan zes maanden alsnog genoegdoening gehad. Oprecht alle lof voor hen optreden

Rémon van Mourik

Op een middag word je gebeld dat je zoon op zijn fiets aangereden is door een motor. In de stress ben je voornamelijk bezig met je zoon en zijn welzijn. Op dat moment vraag je niet naar de gegevens van de tegenpartij en ben je al lang blij dat je kind afgezien van wat schaafwonden verder ogenschijnlijk met de schrik er van af is. De dagen erna blijkt de schade, weleens waar maar materieel, toch behoorlijk in de centen loopt. Politie geeft geen gegevens vrij en probeer dan maar de motorrijder te achterhalen, laat staan de kosten te verhalen. Bij Van Diepen een toegewijde en deskundige E. Tinga toegewezen gekregen. Naast het ontzorgen, is het ook fijn dat iemand je helpt en stap voor stap je op de hoogte houdt van de vorderingen en hier ook bovenop zit. Al met al, klinkt gek, zit je niet op een letselschade advocaat te wachten, maar als je er een nodig hebt is Van Diepen wel een heel fijn kantoor om je te helpen.

Tarik

Na een bijtincident met een dier kenden wij ons recht niet en namen wij contact op met Van Diepen. Eke Tinga helpt ons op een zeer betrokken en doortastende wijze met de verschillende kanten van ons dossier. Zij neemt regelmatig contact met ons op en informeert naar de stand van zaken. Daarnaast ontzorgt zij ons volledig in het contact met de wederpartij. Wij zijn blij met haar inzet als onze advocaat.

Menno Kronenburg

Neem contact op

Heeft u een vraag of wilt u meer informatie, onze specialisten reageren snel en zijn altijd bereikbaar. 

Amsterdam

Andere rechtsgebieden

Aansprakelijkheidsrecht

Vestigingen